Trnava / plán města

Přehledný plán obsahuje na lícové straně mapu Trnavy v měřítku
1 : 10 000 a mapku centra v měřítku 1 : 6 000. Nechybí zákres
linek městské hromadné dopravy a vyznačení turisticky významných
informací (ubytování, kulturní instituce, zdravotnická zařízení, apod.).
Na rubové straně naleznete rejstřík ulic, mapu okolí, přehled o historii
doplněný barevnými fotografiemi a další informace.

Autor:
freytag & berndt
Měřítko:
1:10 000
Formát:
130x225 mm
EAN:
9788096888948
O nás
Zakázková tvorba
Obchodní podmínky
Kontakty